Informace pro uchazeče o studium

Gymnázium Třebíč nabízí komplexní vzdělání s širokou nabídkou výuky cizích jazyků. Zkušení, inovativní a nadšení učitelé a lektoři vám pomohou najít směr a připraví vás na skvělou kariéru i budoucnost.

Život ve škole v 30 vteřinách… Mrkni na to.

Podívejte se, jak to u nás vypadá

10

DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

první důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
druhý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
třetí důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
čtvrtý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
pátý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
šestý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
sedmý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
osmý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
desátý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč

Ze života gymnázia

Studenti bez problémů zvládají maturitní zkoušky

Úspěšnost žáků GTR v didaktických testech je 99,2 %

2020

Český jazyk Cizí jazyk Matematika
ČR 69,6 80,1 58,4
G4 82,4 84,3 72,0
G8 83,8 93,7 75,1
ČR
Český jazyk: 69,6
Cizí jazyk: 80,1
Matematika: 58,4
G4
Český jazyk: 82,4
Cizí jazyk: 84,3
Matematika: 72,0
G8
Český jazyk: 83,8
Cizí jazyk: 93,7
Matematika: 75,1

2021

Český jazyk Cizí jazyk Matematika
ČR 70,4 79,8 52,6
G4 81,9 85,0 59,2
G8 91,6 94,7 74,1
ČR
Český jazyk: 70,4
Cizí jazyk: 79,8
Matematika: 52,6
G4
Český jazyk: 81,9
Cizí jazyk: 85,0
Matematika: 59,2
G8
Český jazyk: 91,6
Cizí jazyk: 94,7
Matematika: 74,1

Průměrný dosažený výsledek didaktických testů ve státní části maturitních zkoušek

Maturanti Gymnázia Třebíč dosahují v celostátních maturitách nadprůměrných výsledků

U nás získáte nejlepší přípravu na následující profese

lékař, veterinář, farmaceut, chemik, biolog, jaderný fyzik, informatik, geoinformatik, programátor, designér, architekt, strojní inženýr, elektroinženýr, ekonom, právník, psycholog, politolog, diplomat, novinář a další

Nabízíme individuální cestu

Počet hodin povinných předmětů týdně v jednotlivých ročnících čtyřletého studia

Český jazyk: 4 – 3 – 4 – 4
Anglický jazyk: 4 – 4 – 3 – 3
Německý jazyk: 3 – 3 – 3 – 3
Francouzský jazyk: 3 – 3 – 3 – 3
Ruský jazyk: 3 – 3 – 3 – 3
Základy společenských věd.: 2 – 2 – 2 – 0
Dějepis: 2 – 2 – 2 – 0
Zeměpis: 0 – 2 – 2 – 2

Matematika: 4 – 4 – 3 – 3
Fyzika: 3 – 3 – 3 – 0
Chemie: 3 – 3 – 2 – 0
Biologie: 3 – 3 – 2 – 0
Informatika: 2 – 2 – 0 – 0

Ve 3. ročníku 6 hodin a ve 4. ročníku 13 hodin seminářů podle vlastního výběru z této nabídky

Seminář z českého jazyka a literatury
Seminář tvůrčího psaní a mediální výchovy
Seminář o filmu
Seminář z latiny
Seminář z anglického jazyka
Seminář z AJ – příprava na FCE a CAE
Seminář z německého jazyka
Seminář z francouzského jazyka
Seminář z ruského jazyka
Seminář ze zeměpisu
Společenskovědní seminář
Seminář k filozofii 20. století
Seminář z dějepisu Témata z dějin 20. století

Seminář z matematiky opakující
Seminář z matematiky doplňující
Vybrané partie z matematiky
Finanční a pojistná matematika
Seminář z fyziky
Seminář z fyziky pro mediky
Seminář z chemie Seminář z biologie
Seminář z molekulární biologie a genetiky
Seminář z programování
Deskriptivní geometrie
Konstruktivní geometrie
Grafický design
Kapitoly z výtvarné kultury 20.–21. století
Seminář z hudební výchovy
Sborový zpěv
Všeobecné studijní předpoklady

Informace k přijímacímu řízení

Gymnázium Třebíč bude ve školním roce 2022/2023 otevírat jednu třídu osmiletého oboru studia (30 žáků) a tři třídy čtyřletého oboru studia (90 žáků).

Den otevřených dveří 19. 1. 2022

8.00–12.30 možnost nahlédnout do běžné výuky, prohlídka školy v doprovodu našich žáků
13.30–17.00 vyučované předměty interaktivně, informace o přijímacích zkouškách, prohlídka školy v doprovodu našich žáků
8.00–12.30
možnost nahlédnout do běžné výuky, prohlídka školy v doprovodu našich žáků
13.30–17.00
vyučované předměty interaktivně, informace o přijímacích zkouškách, prohlídka školy v doprovodu našich žáků

Forma přijímacích zkoušek v roce 2022

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku (§ 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon, ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) absolvováním didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

Termíny testů stanovené MŠMT

Studijní obor 1. termín 2. termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
Čtyřleté studium 12. 4. 2022 13. 4. 2022 10. 5. 2022 11. 5. 2022
Osmileté studium 19. 4. 2022 20. 4. 2022 10. 5. 2022 11. 5. 2022
Studijní obor: Čtyřleté studium
1. termín: 12. 4. 2022
2. termín: 13. 4. 2022
1. náhradní termín: 10. 5. 2022
2. náhradní termín: 11. 5. 2022
Studijní obor: Osmileté studium
1. termín: 19. 4. 2022
2. termín: 20. 4. 2022
1. náhradní termín: 10. 5. 2022
2. náhradní termín: 11. 5. 2022

Žákům základních škol, kteří podají přihlášku ke studiu na naší škole, nabízíme možnost zúčastnit se přípravných kurzů z českého jazyka a matematiky. Termíny přípravných kurzů jsou stanoveny na 16. 3. a 23. 3. 2022 (pro oba obory studia) a není nutné se předem přihlásit.

Při rozhodování o přijetí bude bráno v úvahu hodnocení na vysvědčení z 2. pololetí předcházejícího ročníku a z 1. pololetí současného ročníku a umístění uchazeče na 1.–10. místě v okresním a vyšším kole předmětových olympiád nebo jazykových konverzačních soutěží.

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. ledna 2022 na www.gtr.cz.

Gymnázium očima absolventů

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.