Informace pro uchazeče o studium

Gymnázium Třebíč nabízí komplexní vzdělání s širokou nabídkou výuky cizích jazyků. Zkušení, inovativní a nadšení učitelé a lektoři vám pomohou najít směr a připraví vás na skvělou kariéru i budoucnost.

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Nabídka studijních oborů, počet tříd a uchazečů pro školní rok 2024/2025

pro žáky studijní obor délka studia kód oboru počet tříd počet žáků
z 5. třídy Gymnázium 8 let 79-41-K/81 1 30
z 9. třídy Gymnázium 4 roky 79-41-K/41 3 90
pro žáky: z 5. třídy
studijní obor: Gymnázium
délka studia: 8 let
kód oboru: 79-41-K/81
počet tříd: 1
počet žáků: 30
pro žáky: z 9. třídy
studijní obor: Gymnázium
délka studia: 4 roky
kód oboru: 79-41-K/41
počet tříd: 3
počet žáků: 90

Forma přijímacích zkoušek v roce 2024

Uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku, která je v oborech vzdělání s maturitní zkouškou stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou didaktických testů: z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu matematika a její aplikace.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke studiu budeme zohledňovat i další kritéria – výsledky předchozího vzdělávání a umístění uchazeče v různých soutěžích a olympiádách. Podrobná kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč budou zveřejněna do 31. 1. 2024.

Termíny testů stanovené MŠMT

Studijní obor 1. termín 2. termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín
Čtyřleté studium 12. 4. 2024 15. 4. 2024 29. 4. 2024 30. 4. 2024
Osmileté studium 16. 4. 2024 17. 4. 2024 29. 4. 2024 30. 4. 2024
Studijní obor: Čtyřleté studium
1. termín: 12. 4. 2024
2. termín: 15. 4. 2024
1. náhradní termín: 29. 4. 2024
2. náhradní termín: 30. 4. 2024
Studijní obor: Osmileté studium
1. termín: 16. 4. 2024
2. termín: 17. 4. 2024
1. náhradní termín: 29. 4. 2024
2. náhradní termín: 30. 4. 2024

Nový způsob podání přihlášek

V roce 2024 můžete podat 3 přihlášky.

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

  • elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – nejčastěji Mobilní klíč, eGovernmentu Bankovní identita, případně další způsoby dle Národní identitní autority). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz .
  • podáním výpisu vytištěného z online systému
  • podáním vyplněného tiskopisu s přílohami

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024.

Velmi podrobné informace o způsobu podání přihlášek a dalším průběhu přijímacího řízení najdete na: www.prihlaskynastredni.cz .

Určení priority jednotlivých škol

  • Na první místo v přihlášce uvedete Vámi nejvíce preferovaný obor vzdělání ve vybrané škole.
  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

POZOR!

Určení priority je velmi důležité. Pro 1. kolo přijímacího řízení jej nelze měnit!

Pokud jste na jednu školu do příslušného oboru přijati, ale změnili jste prioritu, jediná možnost je vzdát se přijetí, a pak podat přihlášku ve 2. nebo dalším kole. Nemáte ale jistotu, že na Vaší „druhé“ škole bude ve 2. kole vypisováno přijímací řízení a že na ni budete přijati.

  • Priorita (pořadí) oborů vzdělání v přihlášce nemá vliv na pořadí uchazečů ve výsledkové listině školy.
  • Priorita má vliv na výběr školy/oboru vzdělání až v případě, kdy se uchazeč umístí „nad čarou“ ve více než jedné výsledkové listině.

Toto pořadí je důležité pro určení, na jakou školu/obor budete přijati. Pokud budete „nad čarou“ ve více oborech, automaticky budete přijati do toho z nich, který jste označili jako první. Do zbývajících oborů již nebudete moct být v daném kole přijati. Pokud se do svého prvního oboru nedostanete, ale do druhého ano, budete přijati do druhého.

Termín odevzdání přihlášky ke studiu  1.–20. února 2024

Harmonogram přijímacího řízení:  ZDE

 

Bližší informace budou včas zveřejňovány na www.gtr.cz.

Akce pro zájemce o studium

19. října 2023 Den otevřených dveří I
24. ledna 2024 Den otevřených dveří II
7. února 2024 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z M i ČJ (pro osmiletý obor studia) 15:00 - 16:30
21. února 2024 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z M i ČJ (pro osmiletý obor studia) 15:00 - 16:30
13. března 2024 Cvičné přijímací zkoušky z M (pro osmiletý obor studia), Cvičné přijímací zkoušky z ČJ (pro čtyřletý obor studia) 15:00 - 16:30
20. března 2024 Cvičné přijímací zkoušky z ČJ (pro osmiletý obor studia), Cvičné přijímací zkoušky z M (pro čtyřletý obor studia) 15:00 - 16:30
19. října 2023
Den otevřených dveří I
24. ledna 2024
Den otevřených dveří II
7. února 2024
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z M i ČJ (pro osmiletý obor studia)
15:00 - 16:30
21. února 2024
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z M i ČJ (pro osmiletý obor studia)
15:00 - 16:30
13. března 2024
Cvičné přijímací zkoušky z M (pro osmiletý obor studia), Cvičné přijímací zkoušky z ČJ (pro čtyřletý obor studia)
15:00 - 16:30
20. března 2024
Cvičné přijímací zkoušky z ČJ (pro osmiletý obor studia), Cvičné přijímací zkoušky z M (pro čtyřletý obor studia)
15:00 - 16:30

Kritéria pro první kolo přijímacího řízení:

Čtyřleté studium na Gymnáziu Třebíč 2024

Osmileté studium na Gymnáziu Třebíč 2024

Nepřítomnost žáka omluví zákonný zástupce prokazatelným způsobem do 3 dnů od konání testů. Po přijetí omluvy bude uchazeč pozván ke zkoušce v náhradním termínu – 29. dubna 2024 (náhrada za 1. termín), 30. dubna 2024 (náhrada za 2. termín). Cermat zpřístupní výsledky škole 6. května 2024.

 

 

Podívejte se, jak to u nás vypadá

Život ve škole v 30 vteřinách… Mrkni na to.

10

DŮVODŮ, PROČ STUDOVAT GYMNÁZIUM TŘEBÍČ

první důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
druhý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
třetí důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
čtvrtý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
pátý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
šestý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
sedmý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
osmý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč
desátý důvod, proč studovat na Gymnázium Třebíč

Gymnázium očima absolventů

Ze života gymnázia

Průměrný dosažený výsledek žáků GTR v didaktických testech státní části maturitních zkoušek

Úspěšnost žáků GTR v didaktických testech v roce 2022 byla 100 %.

2022

Český jazyk Cizí jazyk Matematika
G4 ČR 76,9 87,5 68,8
G4 GTR 83,6 87,8 75,9
G8 ČR 81,8 92,3 76,5
G8 GTR 86,2 94,1 80,3
G4 ČR
Český jazyk: 76,9
Cizí jazyk: 87,5
Matematika: 68,8
G4 GTR
Český jazyk: 83,6
Cizí jazyk: 87,8
Matematika: 75,9
G8 ČR
Český jazyk: 81,8
Cizí jazyk: 92,3
Matematika: 76,5
G8 GTR
Český jazyk: 86,2
Cizí jazyk: 94,1
Matematika: 80,3

Průměrný dosažený výsledek didaktických testů ve státní části maturitních zkoušek

Maturanti Gymnázia Třebíč dosahují v celostátních maturitách nadprůměrných výsledků

U nás získáte nejlepší přípravu na následující profese

lékař, veterinář, farmaceut, chemik, biolog, jaderný fyzik, informatik, geoinformatik, programátor, designér, architekt, strojní inženýr, elektroinženýr, ekonom, právník, psycholog, politolog, diplomat, novinář a další

Nabízíme individuální cestu

Počet hodin povinných předmětů týdně v jednotlivých ročnících čtyřletého studia

Český jazyk: 4 – 3 – 4 – 4
Anglický jazyk: 4 – 4 – 3 – 3
Německý jazyk: 3 – 3 – 3 – 3
Francouzský jazyk: 3 – 3 – 3 – 3
Ruský jazyk: 3 – 3 – 3 – 3
Základy společenských věd.: 2 – 2 – 2 – 0
Dějepis: 2 – 2 – 2 – 0
Zeměpis: 0 – 2 – 2 – 2
Matematika: 4 – 4 – 3 – 3
Fyzika: 3 – 3 – 3 – 0
Chemie: 3 – 3 – 2 – 0
Biologie: 3 – 3 – 2 – 0
Informatika: 2 – 2 – 0 – 0

Ve 3. ročníku 6 hodin a ve 4. ročníku 13 hodin seminářů podle vlastního výběru z této nabídky

Seminář z českého jazyka a literatury
Seminář tvůrčího psaní a mediální výchovy
Seminář o filmu
Seminář z latiny
Seminář z anglického jazyka
Seminář z AJ – příprava na FCE a CAE
Seminář z německého jazyka
Seminář z francouzského jazyka
Seminář z ruského jazyka
Seminář ze zeměpisu
Společenskovědní seminář
Seminář k filozofii 20. století
Seminář z dějepisu Témata z dějin 20. století

Seminář z matematiky opakující
Seminář z matematiky doplňující
Vybrané partie z matematiky
Finanční a pojistná matematika
Seminář z fyziky
Seminář z fyziky pro mediky
Seminář z chemie Seminář z biologie
Seminář z molekulární biologie a genetiky
Seminář z programování
Deskriptivní geometrie
Technické kreslení
Grafický design
Kapitoly z výtvarné kultury 20.–21. století
Seminář z hudební výchovy
Sborový zpěv
Všeobecné studijní předpoklady

Naše webové stránky používají soubory cookie. Prohlížením našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
Další informace zde.